NAŠI PARTNERI

 

 

LED-ROJAL-IT

wald

SVX

 


Podvodníci a neplatiči
Podvodníci a neplatiči

Už roky pracujeme s ľudmi a z času, na čas sa nájde niekto, čo nezaplatí poslednú faktúru (bez závad na diele), alebo iným spôsobom vás oberie o peniaze.

Preto sme sa rozhodli na našej stránke zverejniť neplatičov a podvodníkov aby sme Vás varovali a nenaleteli im ako my.

Neuhradená pohľadávky postupujeme spoločnosti        

 

Komentovanie a pridávanie ďalších podvodníkov-neplatičov je povolené len ak nepôjde o ohováranie. V opačnom prípade bude váš príspevok vymazaný.

Skutková podstata trestného činu ohovárania je upravená v Trestnom zákone č. 300/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov. Podľa paragrafu 373 ods. 1 Trestného zákona sa dopustí trestného činu ohovárania ten, kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, najmä poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy, alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu.
Ujma je osobe  spôsobená len vtedy, ak údaj , ktorý bol oznámený je objektívne a preukázateľne nepravdivý.


Prezradenie pravdivých skutočností nie je ohováraním a teda ani trestným činom.

 

 

1. Podvodník

Matúš Hajdúk - pridané 27.1.2016

 

Bruselská 2685/12  04013 Košice - Sídlisko Ťahanovce
  Podvodník 1

kontakt: +421 944 400 123+421 907 315 265 , hajduk@cmon.sk , https://www.talentwalks.com/hajdukmatus/


Chceli sme sa viac zviditeľniť na webe a preto sme hľadali niekoho kto sa tomu venuje. Ozval sa na inzerát a dohodli sme si stretnutie. Po dohode na spolupráci si pýtal zálohu 250€, ktorá mu bola zaslaná na účet č.: 0442055666/0900
Od tej chvíle nedvíha telefón, neodpisuje, proste mŕtvi chrobák.

 


NÁZORY A OTÁZKY NÁVŠTEVNÍKOV

Nzk4MjRhNT