NAŠI PARTNERI

 

 

LED-ROJAL-IT

wald

SVX

 
Už roky pracujeme s ľudmi a z času, na čas sa nájde niekto, čo nezaplatí poslednú faktúru (bez závad na diele).

Preto sme sa rozhodli na našej stránke zverejniť neplatičov a podvodníkov aby sme Vás varovali a nenaleteli im ako my.

Neuhradené pohľadávky postupujeme spoločnosti        

 

Komentovanie a pridávanie ďalších podvodníkov-neplatičov je povolené len ak nepôjde o ohováranie. V opačnom prípade bude váš príspevok vymazaný.

Skutková podstata trestného činu ohovárania je upravená v Trestnom zákone č. 300/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov. Podľa paragrafu 373 ods. 1 Trestného zákona sa dopustí trestného činu ohovárania ten, kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, najmä poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy, alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu.
Ujma je osobe  spôsobená len vtedy, ak údaj , ktorý bol oznámený je objektívne a preukázateľne nepravdivý.


Prezradenie pravdivých skutočností nie je ohováraním a teda ani trestným činom.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

YjgxNTJ