NAŠI PARTNERI

 

 

 

wald

SVX

 Polyurea

 

POLYUREA je vysoko reaktívna živica, striekaná za horúca, ktorá oproti polyuretánovej živici nereaguje s vodou. Systém ponúka vynikajúce povrchové vlastnosti a celkové fyzikálne vlastnosti.

VÝHODY:

 • Rýchla reakcia (po minúte pochôdzna)
 • Vysoká pevnosť v tlaku, ťahu, priľnavosť k podkladu
 • Vynikajúce chemické odolnosti (kyseliny, zásady, ropné produkty)
 • Nízka obrusnosť
 • Rozťažnosť až 400%
 • Skvelá odolnosť voči teplotným šokom
 • Odolnosť voči tlakovej vode, plynných látok, radónu
 • Premostí trhliny, praskliny a dilatácie
 • Jednoduché a rýchle riešenie detailov (výklenky, prestupy, vpuste...)
 • Po aplikácii nie sú nutné ďalšie ochranné vrstvy (geotextílie, ochranné betóny a primúrovky)
 • Neobsahuje prchavé látky
 • Minimálne zaťaženie stavebnej konštrukcie (vrstva 1-5 mm)
 • Rýchly návrat konštrukcie do prevádzky
 • Aplikácia aj pri nízkych teplotách
 • Povrch hladký alebo s protišmykovou úpravou
 • Schválená pre styk s pitnou vodou
 • Vysoká životnosť

 

POUŽITIE:

 • Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti
 • Strešné konštrukcie, zelené a pochôdzne strechy
 • Opravy striech bez demontáže jestvujúcej strešnej krytiny
 • Balkóny, terasy
 • Bazény
 • Parkovacie domy
 • Podlahy
 • Tunely, mosty
 • Akumulačné nádrže
 • Prívodné kanály
 • Vodné diela
 • Ochrana kovových a betónových nádrží
 • Chladiace veže
 • Zábavné parky, vodné parky a ihriská
 • Skladovanie a izolácia palív

 


NÁZORY A OTÁZKY NÁVŠTEVNÍKOV

MWE0MWZk