Rekonštrukcia priestorov

Objednávateľ - Obec Ľubovec​

Typ výstavby – Rekonštrukcia priestorov

Info – V tomto projekte sme rekonštruovali priestory kuchyne v obecnom úrade

Doba trvania – 5 dní

Hodnota projektu – 5 000€ – 10 000€

IMG_1721
IMG_1728
IMG_1619
IMG_1735
IMG_1720
IMG_1735
IMG_1526
IMG_1326
IMG_1171
IMG_1174