Strojárstvo

  • Výroba prototypových dielov,
  • Výroba nástrojov,
  • Výroba prípravkov,
  • Výroba ozubenia a drážkovania,
  • Výroba meracích, zváracích či montážnych prípravkov a ich častí,
  • Výroba strižných, ohýbacích a tvarových nástrojov,
  • Výroba náhradných dielov,
  • Vývoj manipulačných a zdvíhacích zariadení.

Frézovanie

Sústruženie

Zváranie

Delenie

Ohýbanie

Strihanie

Naša spoločnosť v roku 2023

Počet rekonštrukcií
0
počet prejdených KM
0
Obrat
0 k+
SPokojných zákazníkov
0 +